LanguageNorwegian A A A
Rokkansenteret ISF

Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillighet

Resources

Frivillige organisasjoner i søk og redning

Utvikling, rekruttering og samarbeid med kommunene

Steinar Gjerde, Marte Winsvold

2017:5 Frivillige organisasjoner i søk og redning
Serie: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

ISBN internet: 978-82-7763-560-6

Download fulltext

Project relation:

Interaction between public authorities and voluntary organizat...